NASA发布巴西世界杯参赛国震撼卫星图

近日,美国航空航天局NASA放出了本届世界杯参赛国的卫星图 ,不管是阿根廷北部的平原、巴西的夜景 、智利的河道照旧哥伦比亚的火山以及克罗地亚的山脉,震撼的影像使人美不堪收 。csgo外围-csgo外围app-官方网站


【读音】:

jìn rì ,měi guó háng kōng háng tiān jú NASAfàng chū le běn jiè shì jiè bēi cān sài guó de wèi xīng tú ,bú guǎn shì ā gēn tíng běi bù de píng yuán 、bā xī de yè jǐng 、zhì lì de hé dào zhào jiù gē lún bǐ yà de huǒ shān yǐ jí kè luó dì yà de shān mò ,zhèn hàn de yǐng xiàng shǐ rén měi bú kān shōu 。